Hem

Bloms Trä - sågverk och hyvleri

Erfarenhet

Vårt kunskap är din trygghet

 

Bloms Trä är ett familjeföretag som idag drivs i 3:e generationen. Vi har funnits sedan 40-talet och har därför en lång erfarenhet och kunskap vad gäller tillverkning av sågade och hyvlade trävaror.

 

VI har en modern maskinpark och utbildad personal, många med lång erfarenhet.

 

Vi har en egen produktionskapacitet på ca 40 000 m3 och ytterligare lika mycket genom handel och partnerskap. Vi vidareförädlar i stort sett hela vår produktion

Flexibilitet

 

Det breda sortimentet i kombination med kunskap, korta leveranstider och hög servicenivå är våra största tillgångar.

 

God tillgång på bra råvara och möjlighet att leverara små kvantiteter av olika sorter, dimensioner och kvaliteter skiljer oss från många andra sågverk. Produkterna kan du ofta ha på några dagar!

Kvalitet

 

Vi använder framförallt råvaror från vårt närområde för att värna om lokala leverantör och miljön, men också för att bättre kunna kontrollera och garantera råvarans kvalitet.

 

Vi låter väder och vind torka vårt sågade virke vilket vilket borgar för att kunden får en bättre produkt samtidigt som vi sparar miljön.

 

Det mindre sågverket med den större flexibiliteten!

Virket du behöver med snabb leverans!

Vi säljer

  • Vitt virke - standard och special
  • Tryckimpregnerad virke - fullsortiment
  • Grundmålat virke - på beställning

 

Vi köper

  • Skog på rot
  • Avverkningsuppdrag
  • Leveranstimmer